สั่งซื้อสินค้าโทร : 086-9-205-999

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้างานฝีมือจากร้านภิญญ์ที่มีงานฝีมือหลากหลายประเภท
ท่านจึงมั่นใจในคุณภาพงานฝีมือที่ได้เช่นเดียวกับงานฝีมือจาก PINN SHOP

0 items: ฿0.00

งานฝีมือส่งฟรีถึงบ้านเมื่อสั่งซื้อสินค้างานฝีมือมูลค่าสุทธิ 1,500 บาทขึ้นไป

งานฝีมือ - ชุดปักครอสติช วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

Availability: In stock

Our Price: ฿2,150.00
OR

Details

ครอสติส วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

"วัดพระศรีรัตนศาสดาราม" หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "วัดพระแก้ว" เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2325 เป็นวัดที่สร้างขึ้นในเขตพระบรมมหาราชวัง ตามแบบวัดพระศรีสรรเพชญ สมัยอยุธยา วัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ทางทิศตะวันออก มีพระระเบียงล้อมรอบเป็นบริเวณ เป็นวัดคู่กรุงที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา และมีพระราชประสงค์ให้วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่นำมาจากกรุงเวียงจันทร์ เป็นสถานที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

วัดพระศรีรัตนศาสดารามได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด ภายหลังจากการสถาปนาแล้ว ก็ได้รับการปฏิสังขรณ์สืบต่อมาทุกรัชกาล เพราะเป็นวัดสำคัญ จึงมีการปฏิสังขรณ์ใหญ่ทุก 50 ปี

ดังนั้น ครอสติส วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จึงถือเป็นภาพวัดที่สำคัญยิ่ง เป็นที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมือง มีการคงความงามและรักษาคุณค่าของช่างศิลปไทยไว้อย่างดี และวัดพระศรีรัตนศาสดารามอยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์ตลอดไป


งานฝีมือประเภทชุดปักครอสติส หมวดวัฒนธรรมไทย

ขนาดชิ้นงานครอสติชปักเสร็จ : 33 x 17.5 นิ้ว

จำนวนช่องสำหรับปักครอสติช : 460 x 240

น้ำหนักสินค้าชุดปักครอสติช : 530 กรัม


ชุดปักครอสติชลายวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในชุดงานฝีมือประกอบด้วย ไหมปักครอสติส, ผังลายครอสติส, ผ้าสำหรับปักครอสติชและเข็มครอสติส

สินค้างานฝีมือประเภทชุดปักครอสติช คุณภาพส่งออกโดย ภิญญ์

Cross Stitch DIY Export Quality By PINN SHOP

Quick Overview

งานฝีมือประเภทชุดปักครอสติส หมวดวัฒนธรรมไทยลายวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
สินค้างานฝีมือ-ครอสติสลายวัดพระศรีรัตนศาสดาราม