สั่งซื้อสินค้าโทร : 086-9-205-999

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้างานฝีมือจากร้านภิญญ์ที่มีงานฝีมือหลากหลายประเภท
ท่านจึงมั่นใจในคุณภาพงานฝีมือที่ได้เช่นเดียวกับงานฝีมือจาก PINN SHOP

0 items: ฿0.00

งานฝีมือส่งฟรีถึงบ้านเมื่อสั่งซื้อสินค้างานฝีมือมูลค่าสุทธิ 1,500 บาทขึ้นไป

งานฝีมือ - ชุดปักครอสติช ลาย DMC ลายป่าไม้ FOREST

Availability: In stock

Our Price: ฿2,095.00
OR

Details

ครอสติส ลายป่าไม้ FOREST

ป่าไม้ มรดกจากธรรมชาติที่มีความหลากหลายในตัวเอง เป็นธรรมชาติในโลกที่แสดงออกถึงความเจริญงอกงาม การเติบโต

ป่าไม้รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายของระบบนิเวศน์ ทำให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศ รักษาแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นเแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ รักษาดินแดนมิให้ถูกชะล้าง ป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัยที่สำคัญที่สุดของสัตว์ป่า ให้พลังงานแก่ประชาชนจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของโลก

ดังนั้น ครอสติส ลายป่าไม้ FOREST เป็นภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ ในภาพมีกระต่ายคู่ และหงส์คู่ ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ในชีวิตคู่อย่างมาก เมื่อจับคู่กันแล้วจะไม่ยอมห่างกันไกล เป็นการสื่อถึงการเริ่มต้นที่ดี เต็มไปด้วยความสำเร็จ โชคดีมีความสุข เนื่องจากป่าไม้สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อประชาชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถ้าปราศจากป่าไม้ โลกคงแห้งแล้งมาก การทำลายป่าถือว่าเป็นการทำลายผลประโยชน์ส่วนรวม ป่าไม้เมื่อถูกทำลายลงแล้วยากที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้


งานฝีมือประเภทชุดปักครอสติส หมวดภาพวิว

ขนาดชิ้นงานครอสติชปักเสร็จ : 31 x 21 นิ้ว

จำนวนช่องสำหรับปักครอสติช : 430 x 290

น้ำหนักสินค้าชุดปักครอสติช : 650 กรัม


ชุดปักครอสติชลายลาย DMC ลายป่าไม้ FOREST ในชุดงานฝีมือประกอบด้วย ไหมปักครอสติส, ผังลายครอสติส, ผ้าสำหรับปักครอสติชและเข็มครอสติส

สินค้างานฝีมือประเภทชุดปักครอสติช คุณภาพส่งออกโดย ภิญญ์

Cross Stitch DIY Export Quality By PINN SHOP

Quick Overview

งานฝีมือประเภทชุดปักครอสติส หมวดภาพวิวลายลาย DMC ลายป่าไม้ FOREST
สินค้างานฝีมือ-ครอสติสลายลาย DMC ลายป่าไม้ FOREST